อุปกรณ์ร้อยสายไฟ

ลำดับที่ ชื่อสินค้า L(mm.) W(mm.) D(mm.) ราคา ตัวเลือก
1 ข้อต่อตรงเหลือง 4นิ้ว(100) 458 298 315 104.00
2 ข้อต่อตรงเหลือง 3/8นิ้ว(15) 285 225 286 2.00
3 ข้อต่อตรงเหลือง 1/2"(18) 285 225 147 3.00
4 ข้อต่อตรงเหลือง 3/4นิ้ว(20) 285 225 147 4.00
5 ข้อต่อตรงเหลือง 1นิ้ว(25) 285 225 286 7.00
6 ข้อต่อตรงเหลือง 1.1/4นิ้ว(35) 285 225 147 11.00
7 ข้อต่อตรงเหลือง 1.1/2นิ้ว(40) 285 225 286 13.00
8 ข้อต่อตรงเหลือง 2นิ้ว(55) 458 298 315 21.00
9 ข้อต่อตรงเหลือง 2.1/2นิ้ว(65) 285 225 286 34.00
10 ข้อต่อตรงเหลือง 3นิ้ว(80) 285 225 286 57.00
11 ข้อต่อสามทางเหลือง ขนาด 3/8"(15มม.) 285 225 147 5.00
12 สามตาฉากเหลือง 1/2นิ้ว(18) 285 225 286 6.00
13 สามตาฉากเหลือง 3/4นิ้ว(20) 285 225 286 8.00
14 สามตาฉากเหลือง 1นิ้ว(25) 285 225 286 15.00
15 กิ๊บรัดท่อสีเหลือง 1/2นิ้ว (18) 285 225 147 2.00
16 กิ๊บรัดท่อสีเหลือง 3/4นิ้ว (20) 285 225 147 2.00
17 กิ๊บรัดท่อสีเหลือง 1นิ้ว (25) 285 225 147 3.00
18 คลิปก้ามปู ร้อยสายสีเหลือง 3/8นิ้ว 285 225 147 2.00
19 คลิปก้ามปู ร้อยสายสีเหลือง 1/2นิ้ว 285 225 147 3.00
20 คลิปก้ามปู ร้อยสายสีเหลือง 3/4นิ้ว 285 225 147 3.00
21 คลิปก้ามปู ร้อยสายสีเหลือง 1นิ้ว 285 225 147 4.00
22 ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสายเหลือง3/8"(15) 285 225 147 5.00
23 ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสายเหลือง1/2"(18) 285 225 286 7.00
24 ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสายเหลือง3/4"(20) 285 225 286 8.00
25 ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสายเหลือง 1"(25) 285 225 286 13.00
26 ข้องอ90 ฝาเปิดร้อยสายเหลือง 3/8"(15) 285 225 147 9.00
27 ข้องอ90 ฝาเปิดร้อยสายเหลือง 1/2"(18) 285 225 147 10.00
28 ข้องอ90 ฝาเปิดร้อยสายเหลือง 3/4"(20) 285 225 147 15.00
29 ข้องอ90 ฝาเปิดร้อยสายเหลือง 1"(25) 285 225 147 20.00
30 สามทางฝาเปิดร้อยสายเหลือง 1/2"(18) 285 225 147 15.00
31 สามทางฝาเปิดร้อยสายเหลือง 3/4"(20) 285 225 147 22.00
32 สามทางฝาเปิดร้อยสายเหลือง 1"(25) 285 225 147 33.00
33 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายเหลือง 3/8" 285 225 147 3.00
34 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายเหลือง1/2" 285 225 147 4.00
35 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายเหลือง3/4" 285 225 147 5.00
36 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายเหลือง1"(25) 285 225 147 12.00
37 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายเหลือง1.1/4"(35) 285 225 147 31.00
38 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายเหลือง1.1/2"(40) 285 225 147 41.00
39 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายเหลือง2"(55) 285 225 147 51.00
40 กล่องพักสายไฟสีเหลี่ยม 4x4 เหลือง 285 225 286 20.00
41 กล่องพักสายกลมเหลือง 3/8"-1/2"-3/4" 285 225 147 14.00
42 กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 เหลือง 285 225 286 12.00
43 ข้อต่อตรงร้อยสายไฟ-ขาว 3/8นิ้ว(15) 285 225 147 5.00
44 ข้อต่อตรงร้อยสายไฟ-ขาว 1/2"(18) 285 225 147 5.00
45 ข้อต่อตรงร้อยสายไฟ-ขาว 3/4"(20) 285 225 147 6.00
46 ข้อต่อตรงร้อยสายไฟ-ขาว 1นิ้ว(25) 285 225 147 11.00
47 ข้อต่อตรงร้อยสายไฟ-ขาว 1.1/4นิ้ว(35) 285 225 147 27.00
48 ข้อต่อตรงร้อยสายไฟ-ขาว 1.1/2นิ้ว(40) 285 225 147 31.00
49 ข้อต่อตรงร้อยสายไฟ-ขาว 2นิ้ว(55) 285 225 147 38.00
50 สามทางฉากขาว(ช้าง) 1/2นิ้ว 285 225 147 10.00
51 สามทางฉากขาว(ช้าง) 3/4นิ้ว 285 225 147 17.00
52 สามทางฉากขาว(ช้าง) 1นิ้ว 285 225 147 29.00
53 คลิปก้ามปู ร้อยสายสีขาว 3/8นิ้ว 285 225 147 3.00
54 คลิปก้ามปู ร้อยสายสีขาว 1/2นิ้ว 285 225 147 4.00
55 คลิปก้ามปู ร้อยสายสีขาว 3/4นิ้ว 285 225 147 5.00
56 คลิปก้ามปู ร้อยสายสีขาว 1นิ้ว 285 225 147 7.00
57 ข้องอ 90 ขาว(ช้าง)1/2นิ้ว(18) 285 225 147 7.00
58 ข้องอ 90 ขาว(ช้าง) 3/4นิ้ว(20) 285 225 147 8.00
59 ข้องอ 90 ขาว(ช้าง) 1นิ้ว (25) 285 225 147 13.00
60 ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) JIS ร้อยสายขาว3/8 (15) 285 225 147 7.00
61 ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) JIS ร้อยสายขาว1/2"(18) 285 225 286 10.00
62 ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) JIS ร้อยสายขาว3/4"(20) 285 225 286 14.00
63 ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) JIS ร้อยสายขาว1"(25) 285 225 286 18.00
64 ข้องอ90 ฝาเปิด(ขาว) 3/8" 285 225 147 14.00
65 ข้องอ 90 ฝาเปิดขาว1/2"(18) 285 225 147 16.00
66 ข้องอ 90 ฝาเปิด(ขาว) 3/4" 285 225 147 24.00
67 ข้องอ 90 ฝาเปิด(ขาว) 1นิ้ว 285 225 147 34.00
68 สามทางฝาเปิดร้อยสายขาว 1/2" 285 225 147 29.00
69 สามทางฝาเปิดร้อยสายขาว 3/4" 285 225 147 33.00
70 สามทางฝาเปิดร้อยสายขาว 1" 285 225 147 70.00
71 ข้อต่อเข้ากล่อง (ขาว) 3/8นิ้ว 285 225 147 5.00
72 ข้อต่อเข้ากล่อง (ขาว) 1/2นิ้ว 285 225 147 6.00
73 ข้อต่อเข้ากล่อง (ขาว) 3/4นิ้ว 285 225 147 7.00
74 ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว 25 1" 285 225 147 11.00
75 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายขาว1.1/4"(35) 285 225 147 29.00
76 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายขาว1.1/2"(40) 285 225 147 38.00
77 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายขาว2"(55) 285 225 147 47.00
78 กล่องพักสายไฟสี่เหลี่ยม 4x4 ขาว 285 225 147 27.00
79 กล่องพักสายกลม สีขาว 3/8-1/2-3/4 285 225 147 22.00
80 กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 ขาว 285 225 147 19.00
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว(คุกกี้) และสามารถจัดการความเป็นส่วนของคุณได้ ที่นี้ เพื่อตั้งค่า