ท่อประปา คาดแดง

ลำดับที่ ขนาดสินค้า ประปากัลวาไนซ์ ประปากัลวาไนซ์ มอก.
มัดละ นน. มัดละ นน.
1 ประปา ปลายเรียบ 1/2x1.5 คาดแดง 169 4.4+ - 169
2 ประปา ปลายเรียบ 3/4x1.5 คาดแดง 127 5.6+ - 127
3 ประปา ปลายเรียบ 1"x1.5 คาดแดง 91 7.0+ - 91
4 ประปา ปลายเรียบ 1"1/4x1.5 คาดแดง 61 8.8+ - 61
5 ประปา ปลายเรียบ 1"1/2x1.5 คาดแดง 44 10.5+ - 44
6 ประปา ปลายเรียบ 2"x1.5 คาดแดง 37 37